Interaktivalij

eKnjiga Interaktivalij, drobci

Izbrani drobci generativnih vizualnih pesmi iz e-pesniške zbirke Interaktivalij v e-knjigi Interaktivalij, drobci (52 strani, epub format). Dostopno v spletni knjigarni Lulu.com.

Naslovnica e-knjige 'Interaktivalij, drobci'

Naslovnica e-knjige Interaktivalij, drobci.

Drobec iz knjige

Ta spletna stran je bila prijavljena kot zavajajoča

Interaktivalij, drobci: Ta spletna stran je bila prijavljena kot zavajajoča

eBook Interaktivalij, Fragments

Selected fragments of generative visual poems from on-line e-poetry collection Interaktivalij in e-book Interaktivalij, Fragments (52 pages, epub format). Awailable in the Lulu.com bookstore.

Cover of the 'Interaktivalij, Fragments' e-book.

Cover of the Interaktivalij, Fragments e-book.

Fragment from the book

This web page has been reported as a deceptive site

Interaktivalij, Fragments: This web page has been reported as a deceptive site

Interaktivalij

Interaktivalij

Že 2o let sem online.