Interaktivalij

Interaktivalij, zbirka e-poezije

Interaktivalij

Interaktivalij

Združuje poezijo, vizualno poezijo, likovno umetnost in spletno programiranje.

E-pesmi so ob vsakem ogledu nekoliko drugačne.

Vsaka e-pesem
- ima nekoliko variabilno strukturo
- ob vsakem pogledu se struktura pesmi zapolni z generativnim procesom, ki vključuje likovne strukture narejene iz elementov (unicode) tipografije, ter, morebiti, z besedilom.

E-pesniška zbirka Interaktivalij je poimenovana po Interaktivaliju, ki se je prvič pojavil l. 1997 v delu istega avtorja, Interaktivalija — prvi slovenski zbirki interaktivne spletne poezije. Iz interneta utpične svobode se je po 20. letih znašel v internetu popolnoma nadzorovanega pretoka informacij.

Vsebina in programiranje: Jaka Železikar

 

Izvedbo dela Interaktivalij je delno financirala Mestna občina Ljubljana.

Grb Mestne občine Ljubljana

Interaktivalij, e-poetry collection

Interaktivalij

Interaktivalij

'Interaktivalij' combines poetry, visual poetry, art and web programming.

Each e-poem is slightly different at each view.

Each e-poem:
- has slightly variable structure;
- at each view the structure gets filled by generative process involving visual structures made out of (unicode) typography and, perhaps, a text.

E-poetry collection 'Interaktivalij' is named by Interaktivalij, a virutal character first appeared in 1997 in the work of the same author, Interaktivalija — first Slovene collection of intaractive web poetry. Out of the interne of the utopian freedom the character after 20 years found itself in internet where all flow of information is heavily supervised.
('Interaktivalij', as name, in Slovene language, refers to a person doing interaction.)

Content and programming: Jaka Železnikar

 

This project has been partly funded with support from the Municipality of Ljubljana

City of Ljubljana’s coat of arms
Interaktivalij

Interaktivalij

Že 2o let sem online.